Проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-2775-C01 – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Бенефициент: ЕТ ВИЦИ – ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ
 
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. 
европейско и  лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 20.10.2021 г.
Край: 07.11.202г.